Tiện ích

THE LEGEND - HIGH LEVEL

1. Sảnh chính căn hộ
2. Sảnh trung tâm thương mại
3. Sân chơi trong nhà
4. Văn phòng ban quản lý
5. Nhà trẻ và dịch vụ giáo dục
6. Trung tâm thương mại
7. Sảnh văn phòng dịch vụ
8. Cafe Starbucks
9. Khu tập kết rác
10. Thang máy TTTM
11. Kho
12. Siêu thị
13. Trực PCCC
14. Phòng trực kỹ thuật
15. Bãi đỗ xe